Де українців два, там і лінгвістів двоє./ Минуло всім, але не всім минулось./ Зміст - справа поглядів і часто... гонорару... / Яке хороше життя, яке прекрасне майбутнє в людини, що на це майбутнє має право!/ Мій народе! Темний і босий! Хай святиться твоє ім'я!(Є.Плужник)

Проблема ЦМО  учителів української мови та літератури, світової літератури
 «Формування готовності вчителів до проектновпроваджувальної діяльності інноваційних  технологій навчання»

Учитель не той, хто вчить, а той, у кого вчаться 

  Різаненко Ольга Іванівна, заступник директора з виховної роботи, учитель української мови та літератури, працює над проблемою "Проблемний підхід до вивчення мови та літератури". У навчально-виховному  процесі використовує як стандартні, так і інтерактивні форми та методи роботи.  Велику увагу приділяє оволодінню уміннями і навичками усного і писемного мовлення учнів, обирає такий спосіб викладання, який спрямований на розвиток дослідницької діяльності. Педагог вміє зацікавити учнів навчальним матеріалом, обирає найоптимальніший спосіб викладання, прищеплює школярам інтерес і любов до української мови та літератури з метою формування гармонійної особистості учня з власним поглядом на життя.
 
 Колот Галина Петрівна, учитель української мови та літератури, працює над проблемою "Формування критичного мислення учнів на основі застосування інтерактивних методів та прийомів навчання". Обирає такий спосіб викладання, який спрямований на розвиток в учнів здатності бачити проблеми, виявляти суперечності, висувати гіпотези, оригінальні ідеї, аналізувати, інтегрувати, здійснювати пошук, дослідницьку діяльність,  бо   одне з важливих завдань   учителя  -  створення в класі ситуації успіху, яка дає змогу розкритися „замкненим характерам”, з’явитися оригінальним ідеям. Торкнуся її прагнення в роботі – це прищепити любов до слова, яке виростає з любові до рідного краю, України, до людей. Учні пізнають на уроках силу й красу художнього слова. 
 
 Демченко Віталіна Вікторівна, учитель української мови та літератури, працює над проблемою "Інноваційні методи як засіб реалізації диференційованого навчання"; керівник Школи Державого стандарту. Учитель проводить уроки з урахуванням вікових та психологічних особливостей учнів, відповідно до сучасних вимог організації освітньо-виховного процесу. Під час проведення уроків уміло застосовує інформаційно-комунікаційні технології, що дає змогу активно впроваджувати методи інтенсивного навчання, значно підвищувати ефективність уроків та поліпшувати якість знань учнів.Уміє переконувати та відстоювати свою думку. Намагається завжди бути поінформованою про новації у методиці викладання предмета. Блог учителя тут.
 Гаркуша Ольга Сергіївнаучитель української мови та літератури, голова методичного об'єднання учителів української мови та літератури, світової літератури, координатор Всеукраїнської українознавчої гри "Соняшник", адміністратор блогу "МО учителів (українська, світова)". Працює над проблемою "Впровадження інтерактивних технологій на уроках української мови та літератури". Головною метою діяльності вчителя є створення умов для виявлення і розвитку пізнавальної активності учнів. Ольга Сергіївна на кожному уроці створює атмосферу зацікавленості, стимулює учнів до висловлення власної думки без остраху помилитися, заохочує   до пошуку власного способу роботи і вибору найраціональнішого. Творчий режим роботи вчителя на уроці розвиває творчий спосіб мислення учнів, що стимулює активність дитини.
 
    Пасічник Валентина Олексіївнаучитель української мови та літератури, працює над проблемою "Форми та методи підвищення грамотності учнів". Досвід учителя позитивно впливає на ­підвищення ефективності навчально-виховного процесу на уроках; зацікавленість учнів матеріалом, стимулювання їх до навчання, здійснення диференційованого, особистісно-зорієнтованого навчання; вміння працювати в групах, формування комунікативних навичок спілкування; формування навичок висловлювати свою думку, обґрунтовувати її, виділяти головне, висловлювати причинно-наслідкові зв’язки; самостійне здобуття знань.

 
 Голдовська Наталя Анатоліївнаучитель української мови та літератури, художньої культури, працює над проблемою "Мотиваційне забезпечення навчальної діяльності на уроках української мови та літератури". Кожен урок вчителя чітко продуманий, завершений, емоційно і змістовно насичений пізнавальними завданнями, елементами самостійної творчості. Чітко визначає мету уроку, домагається її розкриття. На уроці іде не оцінка прочитаного матеріалу, а відверта розмова, вияв позиції учня до прочитаного, позиції автора. Наталію Анатоліївну хвилюють морально – етичні переконання, культурний рівень учнів, які завтра стоятимуть біля керма нашої економіки, культури, освіти, медицини.
 
  Коверга Олена Олександрівнаучитель української мови та літератури, працює над проблемою "Моніторинг соціокультурної лінії філологічної освіти. Формування комунікативної грамотності". Використовує нетрадиційні форми та методи роботи: брейн-ринг, конкурс на краще запитання, схематичне відтворення теми, робота з літературою на зіставлення матеріалу; елементи творчого характеру: складання мовної казки, жартівливих віршів і використанням омонімів та каламбурів, складання   мовних   загадок  , кросвордів ,  завдань. У роботі з дітьми має чітке переконання, що вчителя поважатимуть і чутимуть тоді, коли вчитель поважатиме особистість кожної дитини.
 
 Аброскіна Олена Віталіївна,  учитель світової літератури, працює над проблемою "Впровадження інноваційних технологій як ефективний шлях розвитку творчих здібностей учнів на уроках світової літератури".  Професіонал своєї справи, цікаво і вміло передає тематичний матеріал, використовуючи мультимедійні засоби. Олена Віталіївна - педагог – дослідник, прививає  своїм вихованцям звичку досліджувати та науково обґрунтовувати теоретичний матеріал. Під час проведення уроків добирає цікаві форми та методи роботи з учнями, враховує індивідуальні особливості дітей. Роботу спрямовує на розвиток творчих здібностей , естетичного смаку школярів.
 Лабенко Людмила Валентинівна, учитель української мови та літератури, досвідчений педагог, досконало володіє навчальним матеріалом, вільно використовує різноманітні методи та прийоми навчання. Працює над проблемою "Роль уроків розвитку мовлення у формуванні усної та писемної грамотності учнів". У своїй педагогічній діяльності вважає виявлення обдарованих дітей, вивчення їхніх потенціальних можливостей, дослідження таких унікальних і несподіваних явищ, як спалах дитячої талановитості.   Людмила Валентинівна  редактор щорічного шкільного альманаху  «Альтер-Его», в якому зібрані твори  юних поетів та прозаїків закладу. 
Малишко Тетяна Валеріївна, учитель української мови та літератури, світової літератури, працює над проблемою "Формування образного мислення на  уроках словесності". Молодий учитель з високим ступенем підготовленості, володінням методикою організаторської роботи. Уроки, які проводить  Тетяна Валеріївна, завжди змістовні й цікаві, з дотриманням структурних елементів та використанням інноваційних форм і методів  навчання. Добре знає вимоги своєї професії, працює творчо, з ентузіазмом, культивує теплі, емоційно забарвлені взаємини з учнямиПрезентація кафедри