Проблема ЦМО  учителів української мови та літератури, зарубіжної літератури
 «Формування готовності вчителів до проектновпроваджувальної діяльності інноваційних  технологій навчання»

Склад ЦМО 

вчителів української мови і літератури, зарубіжної літератури


Аброскіна Олена Віталіївна
, учитель зарубіжної літератури, працює над проблемою  «Креативна педагогіка».  Професіонал своєї справи, цікаво і вміло передає тематичний матеріал, використовуючи мультимедійні засоби. Олена Віталіївна - педагог – дослідник, прививає своїм вихованцям звичку досліджувати та науково обґрунтовувати теоретичний матеріал. Під час проведення уроків добирає цікаві форми та методи роботи з учнями, враховує індивідуальні особливості дітей. Роботу спрямовує на розвиток творчих здібностей, естетичного смаку школярів.
Гаркуша Ольга Сергіївна
, учитель української мови та літератури, голова методичного об'єднання учителів української мови та літератури, світової літератури, координатор Всеукраїнської українознавчої гри "Соняшник", адміністратор блогу "МО учителів (українська, зарубіжна)". Працює над проблемою "Використання цифрових застосунків для організації ефективного освітнього процесу". Головною метою діяльності вчителя є створення умов для виявлення і розвитку пізнавальної активності учнів. Ольга Сергіївна на кожному уроці створює атмосферу зацікавленості, стимулює учнів до висловлення власної думки без остраху помилитися, заохочує до пошуку власного способу роботи і вибору найраціональнішого. Творчий режим роботи вчителя на уроці розвиває творчий спосіб мислення учнів, що стимулює активність дитини.
Коверга Олена Олександрівна
, учитель української мови та літератури, працює над проблемою "Моніторинг соціокультурної лінії філологічної освіти. Формування комунікативної грамотності". Використовує нетрадиційні форми та методи роботи: брейн-ринг, конкурс на краще запитання, схематичне відтворення теми, робота з літературою на зіставлення матеріалу; елементи творчого характеру: складання мовної казки, жартівливих віршів і використанням омонімів та каламбурів, складання мовних загадок , кросвордів , завдань. У роботі з дітьми має чітке переконання, що вчителя поважатимуть і чутимуть тоді, коли вчитель поважатиме особистість кожної дитини.

Колот Галина Петрівна
, учитель української мови та літератури, працює над проблемою "Сучасний підхід до аналізу художнього твору". Обирає такий спосіб викладання, який спрямований на розвиток в учнів здатності бачити проблеми, виявляти суперечності, висувати гіпотези, оригінальні ідеї, аналізувати, інтегрувати, здійснювати пошук, дослідницьку діяльність, бо одне з важливих завдань учителя - створення в класі ситуації успіху, яка дає змогу розкритися „замкненим характерам”, з’явитися оригінальним ідеям. Торкнуся її прагнення в роботі – це прищепити любов до слова, яке виростає з любові до рідного краю, України, до людей. Учні пізнають на уроках силу й красу художнього слова.
Лабенко Людмила Валентинівна
, учитель української мови та літератури, досвідчений педагог, досконало володіє навчальним матеріалом, вільно використовує різноманітні методи та прийоми навчання. Працює над проблемою "Розвиток усного й писемного мовлення здобувачів освіти на уроках української мови та літератури". У своїй педагогічній діяльності вважає виявлення обдарованих дітей, вивчення їхніх потенціальних можливостей, дослідження таких унікальних і несподіваних явищ, як спалах дитячої талановитості. Членкиня оргкомітету міського етапу олімпіади з української мови та літератури, а також член журі міського етапу  Міжнародного конкурсу знавців української мови імені П.Яцика.
Мусянович Тетяна Валеріївна, учитель української мови та літератури, зарубіжної літератури, працює над проблемою "Розвиток мовленнєвої компетенції з використанням комунікативного підходу". Учитель з високим ступенем підготовленості, володінням методикою організаторської роботи. Уроки, які проводить Тетяна Валеріївна, завжди змістовні й цікаві, з дотриманням структурних елементів та використанням інноваційних форм і методів навчання. Добре знає вимоги своєї професії, працює творчо, з ентузіазмом, культивує теплі, емоційно забарвлені взаємини з учнями.
Різаненко Ольга Іванівна
, заступник директора з виховної роботи, учитель української мови та літератури, працює над проблемою "Розвиток ключових компетентностей на уроках української мови та літератури". У навчально-виховному процесі використовує як стандартні, так і інтерактивні форми та методи роботи. Велику увагу приділяє оволодінню уміннями і навичками усного і писемного мовлення учнів, обирає такий спосіб викладання, який спрямований на розвиток дослідницької діяльності. Педагог вміє зацікавити учнів навчальним матеріалом, обирає найоптимальніший спосіб викладання, прищеплює школярам інтерес і любов до української мови та літератури з метою формування гармонійної особистості учня з власним поглядом на життя.